Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011


Κοιτάμε τη θάλασσα και η θάλασσα είναι ανάμεσα μας.
Δεν προσπαθούμε, ματαιοπονούμε.