Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Come on, Gogo, return the ball, can't you, once in a while?".

Παρηγορούμαι..

...Αν κάθε χρόνο προσθέτεις μια λέξη
σε μερικά χρόνια θα μου χαρίσεις μια ολόκληρη πρόταση...